Porezna uprava primila je upit slovenskog rezidenta vezano za porezni tretman samostalne djelatnosti scenografa sa sjedištem u Republici Sloveniji gdje ima paušalni status i nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.  Slovenski rezident navodi da će u Republici Hrvatskoj raditi kao scenograf za hrvatsko kazalište kojemu će za obavljene usluge scenografa ispostaviti račun. Slovenski rezident postavlja pitanje da li mu je hrvatsko kazalište pri isplati naknade za obavljene usluge za koje je izdao račun, obvezno obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u Republici Hrvatskoj. Isto tako Područni ured Zagreb postavlja pitanje vezano za porezni tretman „samostalne djelatnosti“ slovenskog rezidenta budući da Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i Slovenije ne sadrži odredbu o oporezivanju „samostalnog rada“, kao što je to propisano u drugim ugovorima koje primjenjuje Republika Hrvatska.   Iz mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave dio citiramo u nastavku:   ..."Iz svega navedenog proizlazi da posao scenografa,  budući da ne sadrži element zabave niti izvođenja pred publikom, neće potpadati pod primjenu članka 16. Ugovora.
Shodno gore navedenome mišljenja smo da se u ovom slučaju dohodak slovenskog rezidenta oporezuje u Sloveniji, sukladno odredbama članka 7 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.