Dioničko društvo E. iz Z. koje je članica E.G.O. grupe međunarodno povezanih društava, obratilo nam se s upitom u svezi priznavanja troškova istraživanja i razvoja a po osnovi ugovora zaključenog između matice i članica grupe povezanih društava o sudjelovanju u troškovima istraživanja i razvoja. E.G.O. grupa je osnovala razvojno tehnički institut na jednom proizvodnom mjestu u Njemačkoj, gdje se obavlja razvojno istraživačka djelatnost za sve članice grupe, a članice grupe participiraju u troškovima financiranja temeljem ugovora. Rezultati i dostignuća istraživanja i razvoja su raspoloživi svim članicama grupe. Postavlja se pitanje priznavanja tih troškova u smislu Zakona o porezu na dobit kao i tumačenje čl. 22. Zakona o porezu na dobit koji se odnosi na plaćanje poreza po odbitku. U nastavku dajemo sljedeće mišljenje: Kod multinacionalnih kompanija odnosno kod povezanih društava koja posluju na svjetskoj razini, često se na jednom mjestu osnivaju razvojno istraživački instituti gdje se obavlja djelatnost istraživanja i razvoja za sve članice. Članice grupe sklapaju ugovore o međusobnom sudjelovanju u troškovima u kojima ugovaraju podjelu troškova i rizika razvoja, proizvodnje ili nabave imovine, usluga ili prava na temelju kojeg se ...