Tvrtka E.& Y. C. d.o.o. obratila nam se s upitom u svezi s tumačenjem Zakona o porezu na dobit. Radi se o ugovoru između povezanih društava koji zaključuje matično društvo s ostalim članovima grupe društava o sudjelovanju u troškovima istraživanja i razvoja, radi podjele troškova. U nastavku dajemo sljedeće mišljenje: 1. Kod multinacionalnih kompanija odnosno kod povezanih društava koja posluju na svjetskoj razini vrlo je čest slučaj da sklapaju ugovore o međusobnom sudjelovanju u troškovima u kojima ugovaraju podjelu troškova i rizika razvoja, proizvodnje ili nabave imovine, usluga ili prava i na temelju kojeg se određuje priroda i opseg interesa svakog sudionika u toj imovini, uslugama ili pravima. Najčešća vrsta takvih ugovora koja se susreće u praksi jesu ugovori o zajedničkom razvoju nematerijalne imovine, prema kojima svaki sudionik takvog ugovora temeljem sudjelovanja u troškovima razvoja, stječe pravo da koristi razvijenu nematerijalnu imovinu kao i stvarni vlasnik. Takvi se ugovori sklapaju zbog snižavanja troškova istraživanja i razvoja na razini grupe povezanih društava. Postavlja se pitanje poreznog priznavanja troškova za sudionike ugovora o sudjelovanju u troškovima istraživanja i razvoja. U članku ...