Obratio se porezni obveznik "A" d.o.o iz Osijeka, s pitanjem u svezi poreznog priznavanja rashoda od usklađenja i potraživanja. Postavljeno je pitanje priznaje li se vrijednosno usklađenje po ispravku vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge u slučaju u kojemu je potraživanje staro 180 dana, za koje nije nastupila zastara, nije naplaćeno do petnaestog dana prije podnošenja porezne prijave, a za isto nisu obavljene radnje propisane u članku 9. stavak 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. i 90/05.), na koje nastavno odgovaramo. U članku 9. stavci 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dobit propisno je da se vrijednosna usklađenja, po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju kao rashod, ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika. Smatra se da su obavljene radnje osiguranje naplate duga, ako su potraživanja utužena ...