Obratio nam se porezni obveznik »V« d.o.o. s pitanjem u vezi s priznavanjem rashoda od ispravaka odnosno otpisa potraživanja. Postavljeno je pitanje priznaje li se ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za koje je nastupila zastara, tako da se podnese kaznena prijava protiv odgovornih osoba koje su propustile postupiti pažnjom dobrog gospodarstvenika, a za koje nije nastupila zastara kaznenog progona. U tom slučaju kaznene prijava bila bi temelj za porezno priznavanje otpisa potraživanja. Drugo pitanje je može li se porezno priznati ispravak potraživanja ako se ovlaštenom sudu podnese ovrha za tražbinu za koju je nastupila zastara i može li prijedlog za ovrhu biti temelj za porezno priznavanje takvog otpisa potraživanja. Na navedena pitanja dajemo mišljenje. U čl. 9. stavci 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. i 90/05.) propisano je da se vrijednosna usklađenja, po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju kao rashod, ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ona nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se ako je potraživanje ...