Prema navodima u vašem pismu, trgovačko društvo "L." d.o.o. osnovano je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 8. kolovoza 2002. Temeljem iste Odluke društvo je preuzelo od Kaznionice u L. poslove i zaposlenike koji rade na preuzetim poslovima, a temeljni kapital društva utvrđen je diobenom bilancom između gospodarske jedinice Kaznionice u L. i Kaznionice u L. Odlukom je utvrđeno da će društvo zapošljavati i zatvorenike, te da će sufinancirati zatvorski sustav svotom od 2% ukupnog prihoda trgovačkog društva. Na temelju navedenih odredbi iz ugovora Uprava za zatvorski sustav pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, dostavljala je tijekom 2003. zahtjeve za sufinanciranje u procijenjenom iznosu od 2% tekućeg mjesečnog prihoda po kojemu je društvo plaćalo kaznionicama u državi svote koje je Ministarstvo odredilo. Plaćene svote premašuju 2% prihoda prethodne godine, te ste nam uputili zahtjev da vam odobrimo porezno priznavanje rashoda i iznad 2% u smislu odredbe čl. 5., st. 2., t. 9. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00. i 163/03.). U odredbama Zakona o porezu na dobit nije predviđena mogućnost da Porezna uprava izdaje rješenje o poreznom ...