Obveznica poreza na dohodak mr. pharm. B. J., dostavila nam je upit koji se odnosi na priznavanje izdataka za plaćenu članarinu strukovnim udrugama te na priznavanje izdataka za uplaćenu kotizaciju za sudjelovanje na tečajevima stručnog usavršavanja, koje su joj nužne za zadržavanje licence odnosno prava na samostalni rad, a pri ostvarivanju dohotka od nesamostalnog rada za rad u jednoj privatnoj ljekarni.

Odredbama članka 13. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08.) propisano je da je dohodak od nesamostalnog rada razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 16. istoga Zakona.

Izdacima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se u skladu s člankom 16. Zakona o porezu na dohodak uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka od nesamostalnog rada (plaće) prema posebnom zakonu i uplaćene premije životnog osiguranja sa obilježjem štednje, dopunskog i privatnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz članka 12. stavak 9. toga Zakona.

U skladu s navedenim zakonskim odredbama nema mogućnosti da se osim propisanih izdataka, pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada poreznog obveznika bilo tijekom poreznog razdoblja, ili pri konačnom obračunu ...