Povodom gore navedenog podneska u kojem tražite pojašnjenje pitanja oko određivanja porezne osnovice za potrebe utvrđivanja količine proizvoda na ime porezno priznatog skladišnog gubitka kod energenata u trošarinskom skladištu od 0,5%, odnosno pitate na koju količinu treba obračunati najviše dopušteni porezno priznati skladišni gubitak u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, u nastavku odgovaramo.

Članak 20. stavak 2. točka 5. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) propisuje da je ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta oslobođen plaćanja trošarine za utvrđene gubitke ili manjkove trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, odnosno da su gubici ili manjkovi neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom proizvodnje, skladištenja i prijevoza i ako su priznati od strane nadležne carinarnice. Članak 12, stavak 1. Zakona u načelu propisuje da obveza obračunavanja trošarine nastaje puštanjem trošarinskih proizvoda u potrošnju, a točkom 4. određuje daje to trenutak kada se utvrdi gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda, osim gubitka ili manjka nastalog za vrijeme odgode plaćanja trošarine za kojeg ovlašteni držatelj trošarinskog ...