Od Grada Zagreba primili smo upit može li se članak 45. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak primijeniti na Stipendiju Grada Zagreba prema Odluci o Stipendiji Grada Zagreba - pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06.), koja se dodjeljuje studentima putem javnog natječaja kojem mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima su: uspjeh u studiju, znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci za vrijeme studija, socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata. Stipendisti Grada Zagreba ne mogu istodobno biti korisnici neke druge stalne novčane stipendije. Člankom 10. točkom 12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do propisanog iznosa. Prema članku 45. stavku 1. točki 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. i 96/06.), oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 32. Zakona i članka 44. Pravilnika, ne smatraju se iznosi što ih isplaćuju isplatitelji i to: stipendije iz članka 10. točke 12 ...