Od banke "A" primili smo upit može li se članak 45. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak primijeniti na dodjelu stipendija u slijedećem slučaju: banka "A" namjerava provesti natječaj radi dodjele stipendija do visine 4.000,00 kuna mjesečno u svrhu stipendiranja točno određenih profila stručnjaka (informacijska i komunikacijska tehnologija) na odabranim fakultetima sveučilišta po vlastitom izboru. Javni natječaj proveo bi se oglašavanjem natječaja na oglasnim pločama fakulteta izabranog sveučilišta na kojem studiraju i obrazuju se stručnjaci traženih profila, u jednom dnevnom listu te na web stranicama banke i internet stranicama fakulteta. Člankom 10. točkom 12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do propisanog iznosa. Prema članku 45. stavku 1. točki 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. i 96/06.), oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 32. Zakona i članka 44. Pravilnika, ne smatraju se iznosi što ih isplaćuju isplatitelji i to: stipendije iz članka 10. točke ...