Na upit poduzeća HŽ o porezno priznatim izdatcima za uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na temelju Odluke poslodavca kojom povećava bruto plaću radnika koji su potpisali policu za dopunsko zdravstveno osiguranje te tumačenje čl. 4., st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01. i 3/02.; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u nastavku odgovaramo. Odredbama čl. 12., st. 2., t. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje zaposlenike i druge osobe po osnovi osiguranja života, dopunskog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine. Odredbama čl. 13., st. 3. Zakona propisano je da se izdacima koji se mogu odbiti prilikom utvrđivanja dohotka od nesamostalnog rada i predujma poreza po toj osnovi smatraju i uplaćene premije osiguranja iz čl. 9., st. 8. Zakona koje su se primjenjivale do 31. prosinca 2002. (uplaćene premije po osnovi životnog osiguranja, dopunskog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja) odnosno premije osiguranja iz čl. 9., st. 7. Zakona koje se primjenjuju od 1. siječnja 2003. (uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, dopunskog i ...