U proteklom razdoblju primili smo upite od društava Croatia osiguranja d.d., Zagreb, Alianz, Zagreb, d.d., Kvarner Wiener Stadtische osiguranja d.d., Rijeka, Triglav osiguranja d.d., Rijeka, Addenda osiguranja d.d., Zagreb, Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Porezne uprave, Područnog ureda Pazin, "R-Servisa" d.o.o., Zagreb, a i fizičkih osoba M. M., R. J. i N. J. Predmetni upiti odnose se na problematiku priznavanja uplaćenih premija osiguranja kao izdataka koji umanjuju ostvareni dohodak fizičkih osoba, a i problematiku utvrđivanja dohotka od osiguranja i način oporezivanja toga dohotka. Na temelju odredbi čl. 6., t. 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01., 70A/01. i 94/01.), a radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.), službenicima Porezne uprave dajemo uputu o načinu postupanja pri priznavanju izdataka na temelju uplaćenih premija osiguranja. 1. Na upite podliježe li kasnijem oporezivanju isplata osigurane svote, ako osiguranik tijekom razdoblja osiguranja nije koristio mogućnost umanjenja porezne osnovice za iznos uplaćene premije osiguranja, odgovaramo. Odredbama čl. 6., st. 3. Zakona o porezu na dohodak ...