Na upit poduzeća "A." u svezi s poreznim olakšicama za osiguranje života odnosno dopunskog zdravstvenog osiguranja, nastavno odgovaramo: Člankom 12., st. 2., t. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02. - u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se primitcima po osnovi nesamostalnog rada smatraju premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje zaposlenike i druge osobe po osnovi osiguranja života, dopunskog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine. Izdatcima koji umanjuju dohodak od nesamostalnog rada smatraju se i premije životnog osiguranja, dopunskog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, koje posloprimci uplaćuju na svoj teret. Ovi izdatci mogu umanjiti dohodak od nesamostalnog rada prilikom utvrđivanja predujma poreza tijekom poreznog razdoblja, a na temelju isprava ili preslika isprava o njihovoj uplati, a najviše do visine 0,8 mjesečnog osnovnog osobnog odbitka za svaki mjesec poreznog razdoblja (čl. 16., st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.) čije odredbe su se primjenjivale do 31. prosinca 2002.). Odredbama čl. 16., st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 2/03.), a koje se primjenjuju od 1. siječnja 2003., propisano je da se izdatcima koji ...