Na upit I. S. postavljen putem obavijesnog telefona 08001001, a u svezi s priznavanjem izdatka za uplaćene premije životnog osiguranja koje je uplatio za svoju suprugu, u nastavku odgovaramo: Iz upita poreznog obveznika može se zaključiti da je riječ o uzajamnom osiguranju života dviju osoba za slučaj smrti/doživljenja (bračni drugovi). Pritom je suprug u polici osiguranja naveden kao ugovaratelj osiguranja i istovremeno kao osiguranik dok je u istoj polici osiguranja njegova supruga navedena kao osiguranik: U navedenom slučaju uzajamnog životnog osiguranja, osiguranicima navedenim u polici osiguranja, dakle suprugu i supruzi, dohodak se može umanjiti za uplaćene premije osiguranja u skladu s odredbom čl. 9., st. 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/ 02. - u daljnjem tekstu: Zakon) koja se primjenjivala do 31. prosinca 2002. odnosno odredbom čl. 9., st. 7. Zakona koja se primjenjuje od 1. siječnja 2003., pod uvjetom da su osiguranici obveznici poreza na dohodak i da je riječ o životnom osiguranju kod kojeg osiguravatelj ima obvezu, nakon proteka ugovorenog razdoblja, isplatiti ugovorenu svotu koja, u skladu s odredbama Zakona, podliježe oporezivanju ukoliko su kao izdaci koji umanjuju dohodak osiguranika korištene uplaćene premije osiguranja po toj osnovi. S ...