Mišljenja.hr

Porezno priznate premije osiguranja - uzajamno osiguranje života dviju osoba (bračni drugovi)

Datum objave: 26.02.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/03-01/198

Na upit I. S. postavljen putem obavijesnog telefona 08001001, a u svezi s priznavanjem izdatka za uplaćene premije životnog osiguranja koje je uplatio za svoju suprugu, u nastavku odgovaramo: Iz upita poreznog obveznika može se zaključiti da je riječ o uzajamnom osiguranju života dviju osoba za slučaj smrti/doživljenja (bračni drugovi). Pritom je suprug u polici osiguranja naveden kao ugovaratelj osiguranja i istovremeno kao osiguranik dok je u istoj polici osiguranja njegova supr..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak