Na upit HNB u svezi s priznavanjem uplaćenih premija dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja kao izdataka koji umanjuju ostvareni dohodak posloprimaca u slučaju kada: - poslodavac ugovara osiguranje i uplaćuje premije na teret svojih sredstava, - na navedenim policama poslodavac je naveden kao ugovaratelj, a svaki navedeni zaposlenik kao osiguranik, - uplaćene premije osiguranja predstavljaju neto primitak zaposlenika i podliježu oporezivanju, pa se primjenom odgovarajućih koeficijenata obračunava bruto plaća, dakle poslodavac ne samo što uplaćuje premije osiguranja nego i sve ostale pripadajuće obveze (doprinose, porez i prirez) na teret svojih sredstava, nastavno dajemo odgovor: Dohodak od nesamostalnog rada je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju u skladu s odredbama čl. 12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02. - u daljnjem tekstu: Zakon) i izdataka nastalih u istom razdoblju u skladu s odredbama čl. 13. Zakona. Člankom 12., st. 2., t. 1. Zakona propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje zaposlenike i druge osobe po osnovi osiguranja života, dopunskog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine. Člankom 13., st. 3. Zakona propisano je da se izdacima koji se mogu ...