Zaprimili smo elektroničkim putem upit porezne obveznice iz dostavnog popisa, u kojem navodi kako su suprug i ona u siječnju ove godine kupili kuću, koja im je prva nekretnina. Promet nekretnina prijavljen je u veljači te je zatraženo oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. U travnju im je rođeno dijete te na osnovu toga podnositeljica upita postavlja pitanje je li moguće izvršiti nadopunu prijave radi priznavanja oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina. U nastavku odgovaramo kako slijedi. Odredbama članka 11a. stavka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02., 22/11. i 143/14., u nastavku: Zakon) propisani su uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni kako bi građani, koji na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora stječu prvi stan ili kuću, čime rješavaju vlastito stambeno pitanje, ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. U skladu s navedenim, kod priznavanja oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građani rješavaju vlastito stambeno pitanje, i utvrđivanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, Ministarstvo financija, uz ostale uvjete propisane Zakonom, utvrđuje da li su zadovoljeni i sljedeći uvjeti: 1. da imaju hrvatsko državljanstvo 2. da građanin i članovi njegove uže obitelji ...