Sveučilište iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi poreznog tretmana projekta financiranog iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU. U upitu se navodi da je sveučilište iz dostavnog popisa proračunski korisnik i da je upisano u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja 2010. godine temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti, a pravo na odbitak pretporeza utvrđuje podjelom pretporeza. Nadalje, u upitu se navodi da je sveučilištu iz dostavnog popisa odobren projekt pod nazivom „Inovacijski centar“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiran iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. - 2013. RC.-2.2.07-0002 za pripremu dokumentacije za gradnju inovacijskog centra. Obzirom da će sveučilište iz dostavnog popisa osim troškova za izdavanje dozvola, imati troškove arhitekata za izvedbena i idejna rješenja te konzultantske usluge za natječajnu dokumentaciju postavljeno je pitanje može li za te troškove koristiti pretporez u iznosu 100%, djelomično ili je trošak te mogu li se takve usluge smatrati građevinskim radovima vezano uz prijenos porezne obveze. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Porezni obveznik sukladno članku 58. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13 ...