Tuzemni porezni obveznik „A“ iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana uvoza dobara u Nizozemsku nakon kojeg slijedi otprema u Hrvatsku. Prema navodima u upitu porezni obveznik „A“ je član grupe najveće farmaceutske kompanije u svijetu. U upitu se navodi da je porezni obveznik „A“ osim proizvodnje lijekova prema postojećoj recepturi, usmjeren i na istraživanje i razvoj novih generičkih formulacija i lijekova što se obavlja u suradnji s drugim članovima grupe. U okviru suradnje prema navodima u upitu tvrtka iz treće zemlje „B“, između ostaloga, poreznom obvezniku „A“ besplatno šalje određene supstance koje se koriste u daljnjim postupcima istraživanja i razvoja, a obveznik „A“ obavi doradu na supstanci te uslugu istraživanja i razvoja fakturira nositelju patenta. Nadalje, prema navodima u upitu tvrtka iz treće zemlje „B“ besplatna dobra može otpremiti izravno iz Izraela u Hrvatsku što znači da se u Hrvatskoj provodi uvozno carinjenje (porezni obveznik „A“ plaća carinu i PDV). Međutim, prema navodima u upitu tvrtka iz treće zemlje „B“ besplatna dobra može otpremiti preko Nizozemske što se provodi na način da je tuzemni porezni obveznik „A“ u Nizozemskoj ...