Udruga brodara iz dostavnog popisa zatražila je tumačenje o poreznom tretmanu usluge vođenja broda, odnosno postavila je pitanje jesu li usluge koje se pružaju temeljem ugovora o vođenju broda (ship´s management agreement) obuhvaćene pojmom usluga „koje služe neposredno za potrebe plovila ili njihova tereta“ iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u). U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Prema odredbama članka 47. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u i članka 116. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14. i 130/15., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke goriva i dobara za opskrbu plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koriste za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru. Odredbama članka 47. stavka 1. točaka c) i d) Zakona o PDV-u i članka 116. stavaka 2. i 3. Pravilnika o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje plovila iz članka 47. stavka 1. točke ...