Izvan snage, vidjeti klikom miša ovdje.

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se dodatnim upitom u vezi odgovora Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/16-02/127, URBROJ: 513-07-21-01/17-3 od 16. siječnja 2017. (link) koji se odnosi na porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica i dan je na temelju navoda u upitu poreznog obveznika. U dodatnom upitu porezni obveznik iz dostavnog popisa navodi razlike između obrazloženja usluge procesiranja iz presude Suda Europske unije C-604/14 od 26. svibnja 2016. u slučaju Bookit Ltd i usluge procesiranja iz upita na temelju kojeg je Središnji ured Porezne uprave dao prethodno spomenuti odgovor. U dodatnom upitu se navodi da se pojam „procesiranje“ u kartičnom poslovanju uobičajeno koristi za sve segmente usluga koje su povezane s poslovima izdavanja i prihvata kartica, a ne isključivo za IT usluge. Nadalje, u dodatnom upitu, između ostalog, se navodi da je neosporno da se usluga procesiranja iz presude Suda Europske unije C-604/14 od 26. svibnja 2016. u slučaju Bookit Ltd odnosi na usluge obrade plaćanja karticom koja se sastoji od razmjene podataka između trgovca (Bookita) i banke prihvatiteljice preko društva DataCash, s ciljem primanja plaćanja ...