Banka iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi poreznog tretmana usluge posredovanja pri nabavi depozita od posrednika sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije. U upitu se navodi da bi pravna osoba - posrednik iz države članice Europske unije na svojoj internetskoj stranici nudila depozitne proizvode banke, obavljala marketinške kampanje za privlačenje potencijalnih deponenata na tu internetsku stranicu, vodila internetsku platformu i ažurirala sadržaj te internetske stranice (uključujući podatke o depozitnim proizvodima banke), pružala informacije o depozitnim proizvodima koji su objavljeni na internetskoj stranici, zaprimala aplikacije od potencijalnih deponenata za otvaranjem depozita, vodila komunikaciju s deponentima vezano za depozitne proizvode, te bi se za banku provodio postupak identifikacije klijenta u okviru procedura za sprečavanje pranja novca. Prema navodima u upitu za spomenute usluge bi pravna osoba posrednik iz druge države članice Europske unije obračunavala naknadu samo u slučaju da je ugovoren depozitni posao. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li na spomenute usluge primljene iz druge države članice Europske unije potrebno obračunati i platiti PDV ili se iste smatraju uslugama posredovanja koje su oslobođene prema članku 40. stavku 1. u točci d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13 ...