Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana isplate novca s debitnih i kreditnih kartica kupcima. U upitu se navodi da će obavljati uslugu sličnu bankomatu, osim što će porezni obveznik isplatu novca izvršavati u svojim poslovnicama i to preko POS aparata banaka. Prema navodima u upitu porezni obveznik je od Hrvatske narodne banke (HNB) dobio odgovor da ako planirani posao prilagodi članku 4. stavku 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine br. 133/09. i 136/12.) ne mora stupiti u ugovorni odnos niti s jednom bankom, ne treba tražiti dopuštenje HNB-a, niti se transakcije smatraju platnim uslugama. Nadalje, u upitu se navodi da je porezni obveznik od svog revizora dobio mišljenje da se gotov novac koji prosljeđuje kupcu može prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) smatrati prolaznom stavku, te ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje smatra li se novčani iznos koji se preko POS aparata povuče s debitne ili kreditne kartice kupca te isplati istom kupcu u gotovini (novčanicama) prolaznom stavkom. Također, postavljeno je pitanje ...