Društvo »E.« d.o.o. dostavio nam je upit koji se odnosi na porezni tretman kupljenih ulaznica i mineralnih voda u objektima koji su predmet kontrole. U upitu je navedeno da to Društvo za potrebe Hrvatskog društva skladatelja kao naručitelja, a temeljem sklopljenog ugovora o poslovnoj suradnji, obavlja poslove kontrole korištenja glazbenih djela za svrhe kolektivne zaštite prava javne izvedbe autorskih glazbenih djela. Radnici toga društva obavljaju redovite kontrole najčešće obilaskom ugostiteljskih objekata i klubova u kojima se izvodi glazba. Za svrhe sastavljanja zapisnika o izvršenoj kontroli, u obvezi su identificirati vlasnika objekta, adresu objekta, porezni broj i druge podatke, a koji su nužni za pravovaljano zaduženje i eventualno pokretanje sudskih sporova u slučajevima neizmirivanja autorskih naknada. Obzirom da radnici koji su kontrolori nemaju javnu ili drugu ovlast za prikupljanje potrebnih podataka, a da se podaci u ponekim slučajevima od vlasnika, osoblja ili na drugi način ne mogu pribaviti, preostaje im da ih prikupe iz računa koje dobivaju za izvršenu narudžbu u ugostiteljskom objektu (mineralna voda u količini koja ovisi o zapremini bočica u ponudi objekta) ili iz ulaznica za ulazak u klubove. Prema navodima iz upita troškovi ...