Podnositelj upita, Hrvatski Sabor, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zaprimio je predstavku člana talijanske nacionalne manjine u kojoj se ukazuje na problem s plaćanjem poreza na inozemne mirovine, osobito na problem dvostrukog plaćanja poreza na istu mirovinu te dobivanja povrata poreza tek nakon više od godinu dana. Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo: Između Republike Hrvatske i Talijanske Republike u primjeni je od 01.01.2010. godine Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza (Narodne novine br., Međunarodni ugovori 10/2000.) - u daljnjem tekstu „Ugovor“. Pravo oporezivanja mirovina, s obzirom na vrstu mirovina, uređeno je u dva članka Ugovora – člankom 18. propisuje se koja država ima pravo oporezivanja u slučaju mirovina koje proizlaze iz zaposlenja, dok se člankom 19. uređuje pitanje oporezivanja mirovina koje proizlaze iz usluga obavljenih državnoj službi određene države. Za mirovine koje proizlaze iz zaposlenja osnovno pravilo propisano je člankom 18. Ugovora, stavkom 1. prema kojemu se mirovine i druga slična primanja, isplaćena rezidentu države ugovornice po osnovi njegovog prijašnjeg nesamostalnog rada oporezuju samo u toj državi, dakle u državi rezidentnosti. Dalje se u stavku 2. članka 18. razrađuje ...