Podnositeljica upita postavila je pitanje vezano za porezni tretman „stručnjaka na zadatku za Ujedinjene Narode“. Podnositeljica upita navodi da namjerava sklopiti ugovor o radu s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (United nations Development Programme – UNDP; dalje u tekstu UNDP). UNDP je specijalizirani program Ujedinjenih Naroda čiji ured ima status diplomatskog predstavništva u Republici Hrvatskoj, te je kao takav oslobođen plaćanja poreza po Standard basic Agreement-u, sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i UNDP-a od 12. ožujka 1996. godine. Odredbama članka IX. Standard Basic Agreementa propisano je da se za službenike UNDP-a primjenjuje povlastice i imuniteti propisani odredbama Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 10/99.) i Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 10/99.). Člankom V. odjeljak 18. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda i člankom VI. odjeljak 19. Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova propisano je da su službenici Ujedinjenih naroda i službenici specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi i specijalizirane ustanove. Nadalje, člankom  V. odjeljak 17. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda i člankom ...