U svezi s upitom o poreznom tretmanu stipendija studentima, nastavnicima ili profesorima, koje će se isplaćivati na teret sredstava  IPA fonda u tijeku provođenja programa Europske zajednice i to Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu te u okviru tih programa pilot projekata, nastavno odgovaramo. Člankom 1. Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednica (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 6/05.) uređeno je potvrđivanje toga Okvirnog sporazuma i njegov tekst. Člankom 1. Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima  Zajednica propisano je da se republici Hrvatskoj omogućava sudjelovanje , između ostalih i u tekućim programima Zajednice koji su navedeni u Dodatku Sporazuma. Jedan od tih tekućim programa Zajednice jest i program Mladi (Odluka br. 1031/2000/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2000. o uspostavljanju akcijskog programa Zajednice "Mladi" - OJ L 117/2000). Člankom 4. toga Okvirnog sporazuma propisano je da projekti i inicijative koje podnesu sudionici iz Hrvatske podliježu, u najvećoj mogućoj mjeri, istim uvjetima, pravilima i postupcima koji se primjenjuju na dotične programe prema državama članicama. Člankom 1. Zakona o ...