Dopisom Klasa: 711-I-1368-P-174/15-05-11 od 7. kolovoza 2015. zatražili ste tumačenje poreznih propisa u svezi naknade troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna koju ostvare  kandidati koji na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske dobiju određeni broj glasova birača.  Obzirom da je Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11., 61/11., 27/13. i 2/14.) u nadležnosti Ministarstva uprave, Središnji ured Porezne uprave je  radi donošenja ispravne odluke o poreznom tretmanu predmetne naknade zatražio i mišljenje Ministarstva uprave u djelu iz njihove nadležnosti. Ministarstvo uprave je se na postavljeni upit Središnjeg ureda Porezne uprave, očitovalo pisanim mišljenjem KLASA: 013-01/15-01/54, URBROJ: 515-02-01/1-15-2 od 29. rujna 2015. koje je dostavljeno i Državnom izbornom povjerenstvu. Obzirom na navedeno, a uzimajući u obzir mišljenje Ministarstva uprave, u svezi postavljenog upita očitujemo se u nastavku: Člankom 20. stavkom 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe je između ostalog propisano da kandidati za predsjednika Republike Hrvatske kojima je naknada troškova izborne promidžbe uplaćena na njihov poseban račun mogu naknadu troškova izborne promidžbe, odnosno iznos naknade koji je preostao nakon podmirenja troškova izborne promidžbe uplatiti na središnji račun političke ...