»Z.« banka, Direkcija strategije, planiranja, budžetiranja i kontrolinga, dostavila nam je upit koji se odnosi na porezni tretman realizacije opcijskog ugovora koji je radnik toga društva sklopio s povezanim društvom u inozemstvu. U upitu je obrazloženo da se, ako se polazi od neto vrijednosti takvog primitka u naravi koji se treba preračunati na bruto, pri obračunu propisanih obveza za javna davanja dolazi do rezultata prema kojemu fizička osoba treba platiti obveze za javna davanja u iznosu većem od tržišne vrijednosti primitka koji je ostvarila iz inozemstva. Zbog toga je postavljen upit može li se tržišna vrijednost takvog primitka u naravi ipak smatrati njegovom bruto vrijednosti od koje treba obračunati i uplatiti sve propisane obveze za javna davanja. Nastavno odgovaramo.

Člankom 32. stavak 1. i stavak 3. točka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) i člankom 43. i člankom 44. stavak 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07.) propisano je da je drugi dohodak razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema stavcima 2. i 3. toga članka istoga Zakona umanjenog za propisane izdatke iz stavak 4. i 5. toga članka istoga Zakona, pri čemu se ...