Porezni obveznik „M“ Zagreb d.o.o. dostavio je upit u svezi poreznog tretmana rashoda nastalih temeljem odluke Trgovačkog suda. Prema navodimo iz upita, tijekom 2006. godine porezni obveznik „M“ Zagreb d.o.o. potpisao je s „P“ d.o.o. ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) od „K“ ingrada d.d. Nadalje, tijekom 2006. godine „M“-Zagreb d.o.o. su temeljem ugovora o ustupanju potraživanja i naplatila svoja potraživanja od „P“ d.o.o., međutim Pewa d.o.o. je svoja potraživanja prijavila u stečajnu masu „K“ ingrada d.d.. Naime, „P“ d.o.o. je iznos potraživanja prijavila u stečajnu masu „K“ ingrada d.d., međutim imovina nije bila dostatna za naplatu prijavljenog potraživanja, stoga je Trgovački sud donio odluku da su „M“ Zagreb d.o.o., dužna platiti, odnosno vratiti „P“ d.o.o. iznos ustupljenog, odnosno naplaćenog potraživanja od 357.564,57 kuna, obračunate kamate u iznosu od 298.274,86 kuna, troškove parničnog postupka 32.844,00 kuna te troškove žalbe 2.275,00 kuna. Tijekom 2011. godine „M“ Zagreb d.o.o. su sukladno odluci Trgovačkog suda izvršila obvezu ...