U upitu se navodi da društvo koje se bavi djelatnošću pomorske agenture, špedicije, otpremništva u okviru svoje djelatnosti prima ulazne račune od stranih brodara - poreznih obveznika koji imaju sjedište u trećim zemljama za usluge prijevoza – vozarinu za izvršeni prijevoz na relaciji iz druge zemlje članice Europske unije u treće zemlje. Prema navodima u upitu društvo isti trošak prefakturira kupcu, odnosno naručitelju za kojeg je agent posredovao, odnosno naručio uslugu prijevoza. Nadalje u upitu se navodi da u knjigovodstvenoj evidenciji tuzemnog poreznog obveznika - pomorskog agenta takvi računi predstavljaju prolaznu stavku, ne čine rashode. S tim u vezi postavljeno je pitanje je li ispravno primijeniti odredbe članka 45. stavka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ili takav račun treba iskazati u PDV obrascu tuzemnog poreznog obveznika agenta Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi poreznog tretmana primljenih usluga od stranih brodara – poreznih obveznika koji imaju sjedište u trećim zemljama. U upitu se navodi da društvo koje se bavi djelatnošću pomorske agenture, špedicije, otpremništva u okviru svoje djelatnosti prima ulazne račune od stranih brodara - poreznih obveznika koji imaju sjedi&scaron ...