Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb, proslijedilo nam je na postupanje upit OBRTNIČKE KOMORE DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE, UDRUŽENJA OBRTNIKA DUBROVNIK. Postavljeno je pitanje poreznog tretmana potpora u svrhu poticanja i očuvanja tradicionalnih i umjetničkih obrta, koje obrtnicima dodjeljuje Grad Dubrovnik u određenom mjesečnom iznosu bez posebno naznačene namjene, a i potpora koje jednokratno dodjeljuje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva sa svrhom nabave strojeva i opreme potrebnih za obavljanje samostalne djelatnosti (»državne potpore male vrijednosti«). Nastavno odgovaramo. Člankom 18. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se obrtom i s obrtom izjednačenim samostalnim djelatnostima (obrtničkim djelatnostima) u smislu toga Zakona smatraju djelatnosti iz članka 1. Zakona o obrtu i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti koje se obavljaju samostalno u svrhu stjecanja dohotka, neovisno je li nadležno tijelo odobrilo djelatnost ili nije i osnovna su djelatnost poreznog obveznika prema članku 20. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06. i 68/07.). Člankom 19. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak i člankom 23. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se dohodak od samostalnih djelatnosti, pa ...