Od dioničkog društva za osiguranje C. L., primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman primitaka po osnovi životnog osiguranja sa obilježjem štednje. Postavljeno je pitanje kako se porezno tretira primitak što ga ostvaruju članovi obitelji preminulog radnika, u slučaju kada je poslodavac ugovaratelj i korisnik životnog osiguranja sa obilježjem štednje, osiguranik je radnik toga poslodavca, a nakon što primi isplatu osigurane svote, poslodavac odluči da će dio ili ukupno primljenu osiguranu svotu isplatiti obitelji preminulog radnika. Nastavno odgovaramo. Člankom 14. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a između ostalih i premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine. Ako je u polici osiguranja poslodavac naveden kao ugovaratelj i korisnik životnog osiguranja sa obilježjem štednje, premije osiguranja koje uplaćuje po osnovi životnog osiguranja radnika kao osigurane osobe, ne smatraju se primitkom ...