Iz službenog mišljenja Ministarstva financija Porezne uprave:   1. Primjena propisa kojima se regulira trgovanje otpadom
Trgovanje otpadom uređeno je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13.; u daljnjem tekstu Zakon) koji je na snazi i primjenjuje se od 23. srpnja 2013. te Pravilnikom o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 23/14.; u daljnjem tekstu Pravilnik) koji je stupio na snagu 21. veljače 2014.
U smislu članka 4. Zakona, trgovac otpadom je pravna ili fizička osoba koja u svoje ime i za svoj račun kupuje i prodaje otpad, uključujući trgovca otpadom koji ne preuzima otpad u neposredni posjed, a djelatnost trgovanja otpadom je kupovanje i prodavanje otpada sa ili bez preuzimanja otpada u posjed bez obzira na način prodaje.
Trgovanje otpadom uređeno je člankom 112. Zakona te je tako stavkom 8. toga članka Zakona propisano da ako se prodajom otpada ostvari mjesečni prihod veći od polovine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu sukladno službenim podacima tijela državne uprave nadležnog za statistiku (u daljnjem tekstu; mjesečni prihod) isto se smatra obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom.
U smislu članka 2. Pravilnika, prodavateljem se smatra fizička osoba (građanin) koja prodaje otpad ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.