Od M.F., Financijske policije, Postaja Z., primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman primitaka što ih ostvaruju građani od prodaje arhitektonsko-građevnog kamena Porezni tretman primitaka od prodaje arhitektonsko-građevnog kamenaodaje arhitektonsko-građevnog kamena poduzetnicima čija je djelatnost vađenje kamenja za gradnju, rezanje, oblikovanje i obradu. U upitu je navedeno da poduzetnici obavljaju isplate naknade građanima za vađenje arhitektonsko-građevnog kamena za što se izdaju računi za tržni nakup (otkupni blokovi), u kojima je navedena izjava građana kao prodavatelja da nisu obveznici poreza na dohodak po članku 18. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak, zbog čega im poduzetnici prilikom isplate naknade ne obračunavaju, ne obustavljaju i ne uplaćuju porez na dohodak iz primitka. Postavljen je upit smatraju li se ti primici građana oporezivima i koji dohodak građani na taj način ostvaruju. Nastavno odgovaramo. Člankom 1. Zakona o rudarstvu (Narodne novine br. 190/03. – proč. tekst) propisano je da je rudno blago od interesa za Republiku Hrvatsku i u vlasništvu je Republike Hrvatske te ima njezinu osobitu zaštitu, a iskorištava se pod uvjetima i na način propisan tim Zakonom. Člankom 2. Zakona o rudarstvu propisano je da se prema tome Zakonu rudnim blagom ...