Podnositelj  upita postavio je upit vezano za porezni tretman primitaka iz inozemstva koje isti ostvaruje od Međunarodne agencije za atomsku energiju kao „ekspert tehničke pomoći“. Prema podacima navedenim u upitu porezni obveznik potpisuje ugovor i „dobiva plaću“ na svoj račun kao ekspert tehničke pomoći od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju koja ga povremeno angažira. Iz naknadno dostavljene dokumentacije proizlazi da porezni obveznik ostvaruje povremene primitke. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku: Republika Hrvatska položila je notifikaciju o sukcesiji 12. veljače 1993. godine kod depozitara, time je Ugovor o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju stupio na snagu za Republiku Hrvatsku. Odredbom članka VI. Odjeljka 18. Ugovora o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju propisano je da su službenici Međunarodne agencije za atomsku energiju oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuje Međunarodna agencija za atomsku energiju pod istim uvjetima kao i službenici Ujedinjenih naroda. Nadalje, odjeljkom 17. toga članka propisano je da će Međunarodna agencija za atomsku energiju povremeno obavještavati Vlade država članica Ugovora o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju o imenima službenika na koje se povlastice i imuniteti odnose. Člankom VII. odjeljak 23 ...