Primili smo upit poreznog obveznika F. F. d.o.o. svezi poreznog tretmana provizija, naknada i kamata. Prema navodima iz upita osnovna djelatnost poreznog obveznika je otkup potraživanja, odnosno faktoring, međutim zbog nedostatka vlastitih sredstva porezni obveznik poslove otkupa potraživanja često financira kratkoročnim bankovnim kreditima. Poreznom obvezniku banke prilikom odobravanja kratkoročnih kredita naplaćuju naknadu. Nadalje, porezni obveznik navodi da pri otkupu potraživanja ugovara određenu naknadu ili proviziju te kamatu, a odmah pri realizaciji ugovora o otkupu potraživanja izdaje račun. U predmetom upitu postavljena su pitanja, da li se trošak naknade za bankovne usluge može vremenski razgraničiti te da li se prihodi od zaračunate naknade, provizije ili kamate pri otkupu potraživanja mogu vremenski razgraničiti. Nadalje porezni obveznik je postavio i pitanje u svezi poreznog tretmana rashoda nastalih temeljem korištenja osobnih automobila u slučaju obračunavanja plaće u naravi.

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

Prema članku 9. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05., 133/07 ...