Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porezni tretman pretvaranja revalorizacijske rezerve u temeljni kapital društva

Datum objave: 04.03.2010, Klasa: 410-10/09-01/4, Porezna uprava

Primili smo upit poreznog obveznika M. u svezi nastanka porezne obveze prilikom prijenosa revalorizacijske rezerve u temeljni kapital. Prema navodima iz upita porezni obveznik planira iskazanu revalorizacijsku rezervu nastalu temeljem revalorizacije nekretnine za koji je knjižena odgođena porezna obveza prenijeti u temeljni kapital, stoga je postavljeno pitanje poreznog tretmana navedenog postupka.

U nastavku dostavljamo odgovor.

Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. Prema odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05., 133/07., 156/08. i 146/09.) prihodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit smatraju se bruto povećanja gospodarstvenih koristi za isporučena dobra, obavljene usluge i po drugim osnovama u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala do kraja toga razdoblja. Povećanjem kapitala smatraju se i sva izravna povećanja dobiti i svih oblika kapitala osim revalorizacijskih pričuva. S revalorizacijskim pričuvama izjednačavaju se i odgovarajuće pričuve za vrijednosna ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice