Mišljenja.hr

Porezni tretman pretvaranja revalorizacijske rezerve u temeljni kapital društva

Datum objave: 04.03.2010., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/09-01/4

​Koji je porezni tretman pretvaranja revalorizacijske rezerve u temeljni kapital društva odnosno nastanak porezne obveze prilikom prijenosa revalorizacijske rezerve u temeljni kapital ? Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. Prema odredbam..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak