Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porezni tretman predujmova koje putničke agencije prime u ime i za račun privatnih iznajmljivača

Datum objave: 12.05.2014, Klasa: 410-19/14-01/96, Porezna uprava

Obratili ste se upitom u vezi poreznog tretmana predujmova koje putničke agencije prime u ime i za račun privatnih iznajmljivača koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a. Postavljate pitanje da li se za predujmove primljene u ime i za račun privatnih iznajmljivača sukladno članku 38. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) mora obračunavati PDV. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), između ostalog, propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi. Prema odredbama članka 90. stavka 1. i 2. Zakona o PDV-u malim poreznim obveznikom smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice