​Sukladno članku 9. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj (Narodne novine br. 4/93. – Međunarodni ugovori) djelatnosti Banke sastoje se od redovnih djelatnosti financiranih iz redovnih kapitalnih izvora Banke prema članku 7. toga Sporazuma i specijalne djelatnosti financirane iz izvora specijalnih sredstava prema članku 19. toga Sporazuma. Mogu se kombinirati dva tipa djelatnosti. Nadalje, prema članku 19. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj, izvori specijalnih sredstava, između ostalog sadržavaju i sredstava koja su vraćena s obzirom na zajmove ili garancije i koja proizilaze iz ulaganja kapitala. Članak 44. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj navodi, da bi se omogućilo Banci ispunjenje svoga cilja i djelatnosti koje su joj povjerene, status, imunitet, povlastice i izuzeci navedeni u tom poglavlju trebaju se dodijeliti Banci na teritoriju svake zemlje članice. Izuzeće od oporezivanja Banke propisano je člankom 53. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj. Prema stavku 1. navedenog članka Sporazuma, unutar djelokruga njezinih službenih djelatnosti Banka, njezina imovina, vlasništvo i prihod bit će izuzeti od svih direktnih poreza. Sukladno članku 141. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 76/10 – pročišćeni tekst)  međunarodni ugovori koji su sklopljeni ...