Na navedeni akt kojim ste proslijedili zahtjev tvrtke "C. C." za izdavanje mišljenja o plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, za dijetetske napitke u prahu naziva "Foster Clarks Instant flavoured drink", različitih okusa: breskva i marelica, mandarina, mango i limun, proizvedenih od strane Foster Clarks Product Malta, uz koji ste dostavili: - tekst deklaracije proizvoda; - analitička izviješća Zavoda za javno zdravstvo P. župani]e R. broj: 06/1887, 06/1887a, 06/1887b, 06/1887c od 2. kolovoza 2006. i - mišljenje Carinarnice R. upućeno istoj tvrtki za proizvod s okusom naranče klasa: 410-19/06-06/32, ur.broj: 513-02- 45/92-06-2(1) od 1. srpnja 2006. u nastavku odgovaramo. U skladu sa st. 2. čl. 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), predmet oporezivanja su i praškovi i pastile (dehidrirani praškasti proizvodi) namijenjeni za pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića čijim se otapanjem u vodi prema uputi na priloženoj deklaraciji dobivaju osvježavajuća bezalkoholna pića. Definicija bezalkoholnih pića, koja podliježu plaćanju posebnog poreza, dana je u st. 3. čl. 3.  Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića prema čijoj se odredbi bezalkoholnim pićima smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne ...