Dopisom od 10. travnja 2014. godine Središnjem uredu Porezne uprave dostavljen je upit vezan uz porezni tretman potpora koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave isplaćuju sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, a temeljem programa potpora i ruralnog razvoja koji je prethodno prijavljen i odobren od strane resornog ministarstva za poljoprivredu. Navedene potpore isplaćuju se za točno određene namjene - za legalizaciju poljoprivrednih objekata, pomoći za promidžbu poljoprivrednih proizvoda i slično.   O poreznom motrištu Porezna uprava se očitovala kako slijedi:   "Ukoliko se navedene potpore isplaćuju fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13.,125/13. i 148/13.) takve potpore predstavlja primitak od samostalne djelatnosti, kako je propisano člankom 24. Stavkom 1. točkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13. i 160/13.).
Ukoliko se navedena potpore isplaćuju osobama koje su upisane u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), a po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva nisu obveznici poreza na dohodak ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.