Mišljenja.hr

Porezni tretman potpora u okviru socijalne skrbi

Datum objave: 15.02.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/02-01/133

Od Porezne uprave, Područnog ureda S., primili smo upit o poreznom tretmanu potpora koje građanima isplaćuju jedinice lokalne samouprave u okviru socijalne skrbi, a za namjene kao što su podmirenje troškova utroška energije, stanovanja, dječjeg vrtića, ali i u obliku gotovinskih isplata. Postavljeno je pitanje da li se iz takvih potpora treba plaćati predujam poreza na dohodak, s obzirom da ih daju jedinice lokalne samouprave, a ne centri za socijalnu skrb. Nastavno od..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak