Porezna uprava, Područni ured "R.", proslijedio nam je upit "T. o." d.d. koji se odnosi na porezni tretman premija osiguranja što ih dionička društva plaćaju po policama osiguranja od odgovornosti članova nadzornog odbora i članova uprave društava. Nastavno odgovaramo. Odredbama čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 1/93. do 118/03.) propisana je odgovornost članova uprave dioničkog društva ako povrijede svoje obveze u kojem slučaju odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici. Zahtjev za naknadu štete prema članovima uprave mogu postaviti i vjerovnici društva, ako svoje tražbine ne mogu podmiriti od društva. Odredbama čl. 273. Zakona o trgovačkim društvima propisana je odgovornost za štetu na način da tko s nakanom koristeći svoj utjecaj u društvu navede člana uprave ili nadzornog odbora, prokuristu ili punomoćnika da poduzmu nešto na štetu društva ili njegovih dioničara, odgovara za štetu koja je time pričinjena. Ta osoba odgovara za štetu i dioničarima, ako im je šteta nastala, neovisno o šteti koja je počinjena društvu. Osim te osobe, za štetu odgovaraju, kao solidarni dužnici ...