Od "A" d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman otpisa potraživanja od kupaca koji su fizičke osobe. U upitu je navedeno da društvo ima u poslovnim knjigama evidentirana potraživanja od kupaca fizičkih osoba pojedinačno manja od 400,00 kuna, vrijednosno usklađena, starija od godinu dana i koja nisu utužena (zbog viših troškova oko utuženja, u odnosu na iznose tih potraživanja). Društvo ima namjeru riješiti te otvorene stavke, pa postavlja pitanje je li moguće da se ta potraživanja otpišu na način da se svako pojedino potraživanje smatra drugim dohotkom odnosno dohotkom u naravi svakog pojedinog kupca, iz koje bi društvo trebalo obračunati, obustaviti i uplatiti propisani predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinose z:a obvezna osiguranja, pri čemu očekuje brojne poteškoće oko utvrđivanja, za obračun i uplatu poreza i doprinosa relevantnih podataka (umrli pretplatnici, promijenjene adrese stanovanja i/ili brojevi telefona, prestanak statusa pretplatnika odnosno pretplata na drugu mobilnu mrežu i druge). Nastavno odgovaramo. Člankom 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisani su izvori dohotka kojima se smatraju primici fizičkih osoba ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne ...