Od društva HP, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman isplate odšteta radnicima toga društva. U upitu je navedeno da se Kolektivnim ugovorom za radnike HP-a d.d. H. pošta obvezala isplatiti radniku 15.000,00 kuna za slučaj prepada, orobljavanja i pljačke u vidu naknade za pretrpljeni strah te iznos od 2.000,00 kuna uz predočenje medicinske dokumentacije za slučaj psećeg ugriza za vrijeme obavljanja poslova. Postavljen je upit mogu li se te isplate tretirati kao odštete koje se ne smatraju dohotkom i ne oporezuju. Člankom 9. stavak 2. točka 2.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću. Međutim, člankom 9. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak i člankom 6. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. i 96/06.) propisano je da se primici iz stavaka 2. i 3. članka 9. Zakona o porezu na dohodak smatraju oporezivima, ako su u svezi sa ostvarivanjem dohotka iz članka ...