Od društva »K.« d.o.o. primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman odricanja od potraživanja za kamate iz 2002., a po osnovi pozajmice koju je vlasnik društva dao društvu. Osim toga postavljeno je pitanje može li društvo isplatiti dobit ostvarenu u 2005. dok ima zadržanu dobit iz 2004., odnosno je li u svrhu oporezivanja bitan redoslijed uporabe dobiti. U nastavku odgovaramo. 1. Člankom 8. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se primitkom od kojeg se utvrđuje oporezivi dohodak smatra i iznos potraživanja po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga, kojeg se je porezni obveznik odrekao iz osobnih razloga. Primitak se utvrđuje u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od potraživanja, ako se radi o odricanju od potraživanja za naknadu iz koje se predujam poreza plaća po odbitku (naknade po osnovi rada, djelatnosti usluga i drugog), primitak se utvrđuje u trenutku kad je donesena odluka o odricanju. Po osnovi potraživanja koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenog sudskog postupka zbog stečaja ili likvidacije dužnika, primitak se ne utvrđuje. Iz navedenog proizlazi da po osnovi potraživanja za kamate po ...