Od Ministarstva pravosuđa primili smo dopis Kl.: 120-02/05-01/07, ur. br.: 514-06-01-05-2 od 17. ožujka 2005., kojim su nam proslijedili vašu inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/05.). Predlaže se izmjena čl. 32. st. 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak i to na način da se u st. 3. toč. 2. primitcima od kojih se utvrđuje drugi dohodak osim autorskih naknada isplaćenih po posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava propišu i naknade za rad stalnih sudskih vještaka uz istodobno brisanje istih u toč. 4. st. 3., a u st. 5. toč. 1. predlaže se propisivanje izdataka u visini 30% od ostvarenih primitaka koje ostvaruju stalni sudski vještaci. U nastavku odgovaramo. Novi Zakon o porezu na dohodak donesen je krajem 2004. godine i od 1. siječnja 2005. primjenjuje se na oporezivanje primitaka od kojih se utvrđuje dohodak fizičkih osoba. U skladu sa čl. 18., st. 2. toč. 1. Zakona o porezu na dohodak djelatnost sudskih vještaka može se pod propisanim uvjetima smatrati samostalnom djelatnosti slobodnog zanimanja, od koje se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama čl. od 19. do 24 ...