U svezi sa dopisom broj: N-DO-231/05 od 21. svibnja 2007. godine koji se odnosi na porezni tretman naknade štete koja će se isplatiti fizičkoj osobi koja je rezident Kraljevine Nizozemske i to na temelju izvansudske nagodbe, a zbog pretrpljene štete u vidu gubitka potkoljenice uzrokovane nagazom na protupješačku minu na otoku Visu u mjesecu srpnju 2005. godine, nastavno odgovaramo. Člankom 9. stavak 2. točka 2.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću. Obzirom na okolnosti nastanka štetnog događaja, odšteta koja se isplaćuje fizičkoj osobi rezidentu Kraljevine Nizozemske nije u svezi sa obavljanjem njegove gospodarstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj, pa se ne smatra primitkom te fizičke osobe od koje se utvrđuje dohodak koji bi u skladu sa odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu (Narodne novine - Međ.ugovori br. 37/01.) koji Republika Hrvatska primjenjuje sa tom državom, a i u skladu sa tuzemnim Zakonom o porezu na ...