Od gospodina M.H. primili smo upit u vezi s poreznim tretmanom naknade koju ostvaruje po ugovoru o djelu zaključenim sa Srednjom školom za poslove održavanja nastave iz školskih predmeta, a u skladu s propisanim nastavnim planom i programom. Porezni obveznik pita ima li za 2004. i ubuduće pravo na priznavanje troškova (prijevoza na posao i s posla, radnu odjeću i režijske troškove za pripremu nastave u vlastitom stambenom prostoru i dr.), koji mu u obavljanju te djelatnosti nastaju. Nastavno odgovaramo. U skladu s čl. 12. st. 1. toč. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03., 30/04.) koji se pri oporezivanju dohotka primjenjivao do kraja 2004. primitcima po osnovi nesamostalnoga rada smatrala se, između ostalih i plaća koju isplaćuje poslodavac po osnovi rada koju posloprimac obavlja po uputama poslodavca. Od tih primitaka utvrđivao se dohodak od nesamostalnog rada u skladu s čl. 11. Zakona o porezu na dohodak. Odredbama čl. 7. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03., 198/03., 169/04.) bilo je propisano da se posloprimcima u smislu Zakona o porezu na dohodak smatraju sve fizičke osobe koje obavljaju ili ...